Groenbeleid 2013 (nota)

Datum vaststelling: 23 september 2013
Vastgesteld door: college van burgemeester en wethouders

De nota groenbeleid legt in vier delen het beleid van de gemeente vast:

  • De groenstructuur, waarin de te beschermen hoofd- en buurtgroenstructuur is opgenomen.
  • De procedures en afwegingscriteria voor de verkoop van openbaar groen.
  • De procedures en afwegingscriteria voor adoptie van openbaar groen.
  • De procedures en criteria voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning kappen.

Groenbeleid 2013 (nota) (pdf 1,8 Mb)
Voorwaarden koop groen (pdf 28 kb)
Spelregels adoptie groen (pdf 35 kb)

Uitgelicht