Openbare verlichting

De gemeente Hattem wordt verlicht met behulp van ruim 2.600 lichtmasten (lantaarnpalen).

Beheer openbare verlichting

De verlichting langs wegen en pleinen noemen we openbare verlichting en wordt geplaatst en onderhouden door de gemeente. De kaders waarbinnen deze taak wordt uitgevoerd zijn deels ingegeven door landelijke richtlijnen, deels door het bestuur van Hattem zelf.

In Hattem is ervoor gekozen om met twee bedrijven samen te werken die voor de gemeente het onderhoud en het verhelpen van storingen aan de openbare verlichting uitvoeren. Het gaat om de bedrijven Liander en Dynniq.

Het bedrijf Liander is verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen aan lichtmasten als dit een gehele straat of meerdere straten tot een hele wijk betreft. Dit heeft dan meestal te maken met storingen in schakelkasten die hier en daar in de woonwijk staan, of het betreft een storing die zich ondergronds bevind aan de dikkere kabels onder de wegen of voetpaden. Liander streeft er naar storingen binnen drie dagen na een melding op te lossen.

Het bedrijf Dynniq is verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen aan één lichtmast tot een maximum van drie lichtmasten bij u in de straat. Het betreft hier vaak een storing aan de zekering in de lichtmast zelf of een kapotte lamp in de armatuur van de lichtmast. Dynniq doet om de drie weken een reparatieronde in Hattem.

Geef uw melding door

Wanneer u een storing waarneemt aan de openbare verlichting dan kunt u daar melding van maken bij de gemeente.

Direct een melding doorgeven

Het kan zijn dat wij uw melding net voor een geplande reparatieronde ontvangen, de lichtmast is dan snel gemaakt. Ontvangen wij uw melding net na een reparatieronde, dan volgt de reparatie in de eerstvolgende ronde, waardoor het net iets langer duurt voordat de storing is verholpen. Uw melding wordt in ieder geval altijd opgepakt!