Steenmarters

Als een steenmarter zich vestigt in een woning of ander gebouw gaat dat vaak gepaard met schade aan isolatie- en afwerkmateriaal, lawaai- en geuroverlast. In uw auto worden kabels beschadigd.

Als de overlast wordt veroorzaakt door een steenmarter moeten toegangen tot de woning worden dichtgemaakt op het moment dat het dier er niet is. U kunt hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente. Het doden van een steenmarter mag niet, maar heeft ook geen zin. Het vrijgekomen territorium wordt namelijk snel door een andere steenmarter bezet. Eventuele financiële gevolgen van schade of kosten voor advies en maatregelen worden gezien als het normale risico van een eigenaar en worden dus niet vergoed.

Voor advies, of het melden van een klacht kunt u contact opnemen met de gemeente via (038) 443 16 16 of gemeente@hattem.nl.