WhatsApp-groepen

Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. In de gemeente Hattem zien we steeds meer initiatieven om dit te realiseren, zoals het oprichten van WhatsApp-groepen.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie voor uw smartphone. Wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep, kunt u met meerdere personen tegelijkertijd communiceren. Het delen van berichten met meerdere personen heet een 'groepschat'.

Via WhatsApp wisselen mensen onderling makkelijk en snel informatie uit. Op die manier kunnen buurtbewoners elkaar snel informeren over een verdachte situatie. Deze oplettendheid kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een woninginbreker zijn acties staakt en de buurt verlaat. Wel moet u voor het melden van een (dringende) verdachte situatie altijd eerst 112 bellen, zodat ook de politie zo snel mogelijk kan optreden.

Zelf aan de slag!

In diverse buurten hebben bewoners zelf het initiatief genomen om een WhatsApp-groep te beginnen en op deze manier de wijk veiliger te maken. Als u zelf een WhatsApp-groep wilt beginnen, kunt u gebruik maken van de handleiding, spelregels en tips op de website www.wabp.nl. Wilt u zich aansluiten bij een bestaande WhatsApp-groep? Vraag dan uw buren waar u zich kunt aanmelden of zoek bijvoorbeeld op Facebook of Twitter naar deze groepen.

Andere initiatieven?

Ook als u andere initiatieven heeft om uw buurt of wijk veiliger te maken, en als u daarbij ondersteuning nodig heeft van de gemeente, kunt u contact opnemen met mevrouw de Ruiter van de gemeente Hattem.