Gemeentelijk- of Rijksmonument

Een gebouw of terrein kan geregistreerd staan als gemeentelijk- of Rijksmonument, als het van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of vanwege de cultuurhistorische waarde.

Subsidie monumenten en de omgevingsvergunning

Als u in het bezit bent van een monument, komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Er zijn in Hattem twee soorten monumenten, waarvoor u op verschillende plekken subsidie kunt aanvragen. Als u als eigenaar van een beschermd monument uw eigendom wilt aanpassen, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Regelgeving monumenten

Op onderstaande lijst staan alle objecten in Hattem die zijn opgenomen in het Rijks- of gemeentelijk register als monument. Bij de meeste rijksmonumenten is de kadastrale aanduiding opgenomen.

Overzicht van Rijks- en gemeentelijke monumenten

Voor meer informatie kijk ook eens op de website www.monumenten.nl.