Openbare ruimte

 • Melding openbare ruimte

  U als bewoner heeft als geen ander een goede kijk op uw straat of buurt, de openbare ruimte. U kunt online een melding doorgeven.

 • Verlichting

  De gemeente Hattem wordt verlicht met behulp van ruim 2.600 lichtmasten (lantaarnpalen).

 • Groen en speelruimte in Assenrade

  We werken al een tijdje aan een mooie plek in Assenrade waar ruimte is voor spelen en groen waar jong en oud van kunnen genieten. Helpt u mee?

 • Groen

  De gemeente roept bewoners en bedrijven op om een actieve rol te gaan spelen bij het groenonderhoud door openbaar groen te kopen of te ‘adopteren’.

 • Hondenbeleid

  Wanneer u uw hond uitlaat, heeft u een opruim- en aanlijnplicht.

 • Maaibeleid

  Het maaibeleid van de gemeente Hattem is veranderd. Op een aantal plaatsen wordt minder vaak gemaaid.

 • Steenmarters

  Als een steenmarter zich vestigt in een woning of ander gebouw gaat dat vaak gepaard met schade aan isolatie- en afwerkmateriaal, lawaai- en geuroverlast. In uw auto worden kabels beschadigd.

Uitgelicht