Gelijke behandeling

Artikel 1 van de Grondwet is het eerste artikel in het hoofdstuk van de grondrechten.

Het luidt als volgt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen vanwege bepaalde kenmerken. Mensen kunnen gediscrimineerd worden op allerlei gronden, zoals leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, nationaliteit, handicap, chronische ziekte, godsdienst of levensovertuiging. Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling.

Antidiscriminatiebureaus

De overheid subsidieert een landelijk netwerk van antidiscriminatiebureaus en registratie van discriminatie. Eén van die bureaus is Art. 1 Noord Oost Gelderland. Dit bureau behandelt klachten, geeft voorlichting en advies over lokaal beleid en registreert meldingen van ongelijke behandeling. Het melden van discriminatie is belangrijk, want alleen dan kan er tegen opgetreden worden.

Meldpunt discriminatie

Voor het melden van een klacht, of voor vragen kunt u doordeweeks van 09.00 tot 17.00 uur bellen naar (0900) 235 43 54. Dit is het landelijke telefoonnummer van Art.1. U wordt doorverbonden met een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt.

Zie ook: verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Hattem

Uitgelicht