Zorg en Wmo

 • Wmo

  Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat iedereen kan meedoen aan de lokale samenleving op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

 • Beschermd wonen

  Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen, die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener.

 • Vrijwilligers en mantelzorgers

  Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Er zijn ruim 2,6 miljoen Nederlanders die voor een langere tijd intensief zorgen voor familieleden of kennissen.

 • Beleid zorg en Wmo

  Iedere gemeente heeft haar eigen beleid op het gebied van zorg en Wmo. De gemeente Hattem heeft haar beleid vastgelegd in verordeningen en beleidsplannen.

Uitgelicht