Ruimtelijke plannen

 • Geldende bestemmingsplannen

  Welke bestemmingsplannen zijn goedgekeurd en geldend? Hier vindt u een overzicht van alle geldende bestemmingsplannen.

 • Bestemmingsplannen in voorbereiding

  Hier vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen die momenteel in voorbereiding zijn.

 • Structuurvisie gemeente Hattem 2025

  In de structuurvisie worden ruimtelijke doelstellingen beschreven en de manier waarop deze doelstellingen worden uitgevoerd.

 • Omgevingsvergunningen

  Binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bestaat de term ‘verklaring van geen bedenkingen’ (kortweg vvgb). Deze verklaring is een bindend advies voor het verlenen van een omgevingsvergunning.

 • Voorbereidingsbesluiten

  Een voorbereidingsbesluit is een besluit waarbij de gemeente verklaart dat voor een bepaald gebied een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Uitgelicht