Beroep tegen uitspraak bezwaar

Tegen de uitspraak op een bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank in Arnhem. Het beroepschrift moet uiterlijk zes weken na dagtekening van de uitspraak op uw bezwaarschrift door de Rechtbank zijn ontvangen.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte en de betaalwijze van het recht ontvangt u, nadat u het beroepschrift heeft ingediend, bericht van de Rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Dit kan met uw DigiD.